ca

2
Millors cançons de Jo Jet i Maria Ribot

Millors cançons de Jo Jet i Maria Ribot

Millors cançons de Jo Jet i Maria Ribot: 1. Peus de fang cantada per JJMR i cor, 2. Ara es demà, 3. Abans no esclati el Ginestà, 4. Cançons, 5. Mil Cares, 6. De Nou, 7. Per Avorriment, 8. Sant Llorenç, 9. Guerra Experta, 10. Generacions, 11. Ja t’havia escrit un cop i 12. Un dia que durarà anys.

ca
Ser una Oreneta

Ser una Oreneta

De vegades penso que m'agradaria ser una oreneta, i oblidar totes aquestes complicacions que ens hem inventat els humans.

ca
You’ve successfully subscribed to Blog de Marcel Odena
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.